واحد تحقیق و توسعه

تمامی مراحل طراحی محصولات تولیدی شرکت در داخل کشور و توسط متخصصان داخلی انجام می شود. نظر به اینکه محصولات تولیدی این شرکت، در دسته محصولات High-Tech با کاربری تخصصی و مهندسی می باشد، طراحی آن دارای پیچیدگی های زیاد می باشد. طراحی در سه بخش مکانیک، الکترونیک و نرم افزار صورت می گیرد.

تمامی مراحل طراحی محصولات تولیدی شرکت در داخل کشور و توسط متخصصان داخلی انجام می شود. نظر به اینکه محصولات تولیدی این شرکت، در دسته محصولات High-Tech با کاربری تخصصی و مهندسی می باشد، طراحی آن دارای پیچیدگی های زیاد می باشد. طراحی در سه بخش مکانیک، الکترونیک و نرم افزار صورت می گیرد.

مواردی که در طراحی هر بخش لحاظ شده است شامل:
• مکانیک: دستگاه با قابلیت استفاده در Out Door، Anti UV، Durable با حداقل 10 سال کارکرد، ضد ضربه، ضد آب و گرد غبار با رعایت استاندارهای IP67 به بالا، ضد شوک و ویبره
• الکترونیک: دستگاه در دسته تجهیزات مخابراتی High Frequency با ویژگی¬های مهمی نظیر Low EMI، Low Noise با نسبت سیگنال به نویز بالا و مقاوم در برابر تداخل امواج داخلی و محیطی باشد.
• نرم¬افزار: طراحی Embedded Linux بر پایه نیاز¬های دستگاه، طراحی Firmware با زبان¬های برنامه¬¬نویسی سطح پایین نظیر C/C++، طراحی برنامه¬های میکروکنترلر، طراحی نرم¬افزارهای فیلد با Reliability نزدیک به 100 درصد

مواردی که در طراحی هر بخش لحاظ شده است شامل:
• مکانیک: دستگاه با قابلیت استفاده در Out Door، Anti UV، Durable با حداقل 10 سال کارکرد، ضد ضربه، ضد آب و گرد غبار با رعایت استاندارهای IP67 به بالا، ضد شوک و ویبره
• الکترونیک: دستگاه در دسته تجهیزات مخابراتی High Frequency با ویژگی¬های مهمی نظیر Low EMI، Low Noise با نسبت سیگنال به نویز بالا و مقاوم در برابر تداخل امواج داخلی و محیطی باشد.
• نرم¬افزار: طراحی Embedded Linux بر پایه نیاز¬های دستگاه، طراحی Firmware با زبان¬های برنامه¬¬نویسی سطح پایین نظیر C/C++، طراحی برنامه¬های میکروکنترلر، طراحی نرم¬افزارهای فیلد با Reliability نزدیک به 100 درصد

بخش نرم افزار وظیفه سفارشی سازی سیستم عامل Embedded Linux، توسعه نرم افزارهای Back-End و Front-End را به عهده دارد. نرم افزار هایی که به صورت Firmware و نرم افزار های کنترلی بر روی دستگاه ها نصب می شود عمدتاً با زبان های پایه نظیر C و C++ توسعه یافته و نرم افزارهای سمت کاربر نهایی عمدتا با زبان های برنامه نویسی سطح بالا نظیر جاوا توسط مهندسان بخش نرم افزار شرکت توسعه داده می‌شود. سورس کد نسخه های مختلف نرم افزار از بدو توسعه تاکنون بر روی repository های این شرکت که از نوع GIT می باشد نگهداری می شود.

بخش نرم افزار وظیفه سفارشی سازی سیستم عامل Embedded Linux، توسعه نرم افزارهای Back-End و Front-End را به عهده دارد. نرم افزار هایی که به صورت Firmware و نرم افزار های کنترلی بر روی دستگاه ها نصب می شود عمدتاً با زبان های پایه نظیر C و C++ توسعه یافته و نرم افزارهای سمت کاربر نهایی عمدتا با زبان های برنامه نویسی سطح بالا نظیر جاوا توسط مهندسان بخش نرم افزار شرکت توسعه داده می‌شود. سورس کد نسخه های مختلف نرم افزار از بدو توسعه تاکنون بر روی repository های این شرکت که از نوع GIT می باشد نگهداری می شود.

question