واحد آزمایشگاه

آزمون لرزش ، دما و رطوبت

تست ها و آزمون های محیطی نظیر آزمون لرزش (Vibration)، دما و رطوبت بر اساس استاندارد های متداول دنیا در داخل شرکت انجام می‌شود. همچنین آزمونهایی نظیر تست مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار که به آن تست IP اطلاق می شود توسط آزمایشگاه های معتبری نظیر آزمایشگاه صنایع انرژی ایران انجام شده است. همچنین آزمون های مرتبط با امواج الکترومغناطیسی و تجهیزات رادیویی نظیر EMC و Safety توسط آزمایشگاه های مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام پذیرفته است.

question