معرفی شرکت

معرفی شرکت

طراحی شماتیک و بوردهای PCB محصولات، توسط مهندسان شرکت و در داخل کشور و تولید مدار چاپی از طریق برون سپاری و توسط شرکت¬های داخلی انجام می¬شود. نمونه هایی از PCB های ساخته شده در داخل کشور در تصویر زیر نمایش داده شده است.

شرکت رایمند همواره تلاش نموده تا خدمات و محصولات خود را با کیفیت مورد انتظار مشتري ارائه نماید و به بهبود مستمر محصولات، انجام به موقع تعهدات خود در قبال مشتریان و افزایش رضایتمندي آنها متعهد است. در این راستا این شرکت با اخذ مجوزها و تأییدیه هاي مختلف نظیر پروانه بهره برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت، پروانه تولید و فروش تجهیزات رادیویي از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویي، تاییدیه فناوری از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، استاندارد هاي مورد نیاز از آزمایشگاه صنایع انرژی ایران، مرکز تحقیقات انفورماتیک ایران، استانداردهاي ISO-9001:2008،ISO-14001:2004، ... به تعهد خود در قبال مشتریان پایبند است.

با توجه به شرایط خاص کشور و عدم ارائه خدمات پس از فروش و پشتیبانی مناسب از محصولات خارجی و وارداتی، در راستای قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی کشور، تلاش برای بومی سازی هر چه بیشتر صنایع خصوصا در حوزه فناوری های نو بسیاری ضروری می نماید. در حال حاضر شرکت مکان پرداز رایمند با حدود 75 درصد سهم بومی سازی تولید در داخل کشور، با تولید محصولات متنوعي نظیرگیرنده مرجع iRNet، گیرنده Mobile-GIS دقیق RayPad، گیرنده های نقشه برداري iRo، iRoPro، iRoProII پاسخگوي نیاز کاربران در داخل کشور است.


ارائه گارانتي تعویض فوري و خدمات پس از فروش بلند مدت، این اطمینان خاطر را به کاربران مي دهد که تغییر و تحولات در مناسبات خارجي و منطقه اي، تاثیر چندانی بر کیفیت خدمات پس از فروش و پشتیباني به مشتریان نداشته باشد. شرکت مکان پرداز رایمند تلاش دارد که به عنوان یک شرکت پیشرو، همواره فناوري هاي نوین را در محصولات خود پیاده سازي کرده و نیازهاي جدید مشتریان را در این عرصه تأمین نماید.

question