شرایط فروش

1- فروش نقدی

در فروش نقدی خریدار مبلغ محصول موردنظر را به صورت نقدی پرداخت می کند.

2- فروش لیزینگ یا وام بانکی

دراین طرح که با همکاری صندوق نوآوران شکوفایی ریاست جمهوری صورت می گیرد به هریک از خریداران به میزان 80% از کل مبلغ دستگاه وام 9% تعلق می گیرد . نحوه باز پرداخت وام به صورت اقساط 3 ماهه بوده و خریدار می بایست 20درصد از مبلغ را در مرحله اول خرید پرداخت نماید.

مدارک مورد نیاز فروش لیزینگ

• اعلام نام، نام خانوادگی و کد ملی خریدار به کارشناسان فروش شرکت
• تکمیل مدارک
• اعتبار سنجی مدارک متقاضی و ضامن(درصورت وجود)
• تایید اعتبار سنجی توسط بانک و اعلام زمان قرارداد به مشتری
• واریز پیش پرداخت به حساب شرکت رایمند
• عقد قرار داد در بانک و تحویل دستگاه در شرکت
پس از اعلام نام و کدملی خریدار به شرکت و هماهنگی با کارشناسان، خریدار می بایست مدارک زیر را به صورت فیزیکی به شرکت رایمند ارسال نماید.

مدارک هویتی:

• تصویرتمام صفحات شناسنامه
• تصویر کارت ملی (پشت و رو)
• تصویر کارت پایان خدمت (اختیاری)

مدارک سکونتی:

تصویر سند یا اجاره نامه محل سکونت + فیش خدماتی تلفن یا برق محل سکونت

مدارک شغلی :

• کارمند دولت:
-گواهی اشتغال به کار از سازمان ذیربط
– تصویر آخرین حکم کارگزینی
– تصویر فیش حقوقی ماه آخر
• کارمند بخش خصوصی:
-گواهی اشتغال به کار از سازمان ذیربط
– تصویر فیش حقوقی ماه آخر
– تصویر لیست دو ماهه آخر بیمه ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی (یا سایر سازمانهای بیمه گر)
– تصویر صفحه اول دفترچه بیمه معتبر

نکته: در صورتی که مشمول هیچ یک از بندهای فوق نباشید ارائه قرارداد نقشه برداری به ارزش بالا 10,000,000 میلیون تومان الزامی می باشد

سایر مدارک تکمیلی:

گواهی امضا متقاضی و ضامن (در صورت وجود) به نام شرکت لیزینگ پارسیان گردش حساب 6 ماهه صفحه دفترچه بیمه (درصورت لزوم)

اعتبار سنجی توسط بانک

در این مرحله می بایست منتظر نتیجه اعتبار سنجی مدارک از بانک بود پس از تایید اعتبار سنجی خریدارمحترم مبلغ پیش پرداخت را به حساب اعلام شده توسط شرکت واریز نموده و فیش واریزی را حتما از طریق شماره تلفن های شرکت، واحد فروش 02147276 ارسال نمایید.

عقد قرار داد در بانک و تحویل دستگاه در شرکت

پس از حداقل 3 روزکاری می توانید جهت عقد قرارداد و تحویل دستگاه تشریف آورید. نکته: عقد قرار داد توسط بانک انجام می پذیرد.

3-فروش اقساطی

question